Home About Us Forex Academy Event Tickets Live Event Plans Register

Distributor CashFX Group Stadskanaal Nederland 06 508 349 61

Address: RBS Tower – Ave. Balboa, Ramón H. Jurado St, 9th Floor, Punta Paitilla, Panama

Website: www.cashfxgroup.com Our website: http://cashfxgroup.nl

WELCOME to our CASHFX – BLOG

As an independent distributor for the parent company CashFX Group based in Panama, we write this review after a year of participating in their program, because CashFX Group has been fulfilling all agreements flawlessly for more than a year and we are of course very satisfied with this company. Therefore, we have now created a Dutch, English, German and Spanish-language website to convince you how, like us, you can earn money as an independent distributor with this excellent Forex Trading program in which we as an impartial participant. join us, just like us, because CashFX group takes care of all the worries often associated with trading.

The managers are all enthusiastic participants in the CFX program, but are separate from the company itself.

Where Dutch texts deviate from the English texts drawn up by the company, the English company texts will prevail. Each participant is responsible for taking note of the general terms and conditions. These terms and conditions can be found at the bottom of the first page of the website of the person who referred you to CFX, and when entering into a contract with CFX.


Distributeur CashFX Group Stadskanaal Nederland 06 508 349 61

Adres:  RBS Tower – Ave. Balboa, Ramón H. Jurado St, 9e verdieping, Punta Paitilla, Panama

Website:  www.cashfxgroup.com Onze website: http://cashfxgroup.nl

WELKOM op ons CASHFX – BLOG

Als onafhankelijk distributeur voor het moeder bedrijf CashFX Group gevestigd in Panama schrijven wij deze review na een jaar deel te nemen aan hun programma, omdat CashFX Group, al meer dan een jaar alle afspraken vlekkeloos nakomt en wij uiteraard zeer tevreden zijn over dit bedrijf. Daarvoor is door ons nu dan ook een Nederlands,- Engels,- Duits,- en Spaans-talige website gemaakt om u te overtuigen hoe u net als ons als onafhankelijk distributeur geld kunt verdienen met dit uitstekende Forex Trading programma waar wij als onpartijdige deelnemer aan mee doen, net als ons, omdat CashFX group u alle zorgen, die vaak gepaard gaat met trading, uit handen neemt.

De beheerders zijn allen enthousiaste deelnemers aan het programma van CFX, maar staan los van het bedrijf zelf.

Daar waar Nederlandse teksten afwijken van de door het bedrijf opgestelde Engelse teksten, prevaleren de Engelse bedrijfsteksten. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor kennisname van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden (terms) tref je onderaan op de eerste pagina van de website van de persoon die je op CFX heeft gewezen, en bij het aangaan van een contract met CFX.

Ton Boerkamp +31 650 834 961 www dezeweek.eu

Home About Us Forex Academy Event Tickets Live Event Plans Register

Facebook: www.facebook.com/cashfxgroup

Twitter: www.twitter.com/dezeweekeu

Phone:+31 650834961

Mail: apeldoorn.media@gmail.com

Cash FX GroupFX Group, CashFX Group. Forex Trading